باورها و سنت‌هاى مردم روم باستان - بیتوته

مردم یونان و روم باستان اندیشه‌های خرافی بسیاری داشتند، در کتاب 'تمدن پیشین' ... " هر یک از مردم یونانی و روم را در خانواده پرستشگاهی بود و بر آن پرستشگاه اندک .... تازه های فرهنگ و هنر(شعر و ترانه، هنر و هنرمند، هنرهای دستی، تاریخ و تمدن، مناسبتها و.. .) ...

گواهی چاپ مقاله drinki z rumem گواهی چاپ کتاب گواهی چهار قطعه آسانسور