پرتال شمس - معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

... دانشگاه علوم پزشکی تبریز · شیخ الرئیس · فرآوری مجدد · فضای فیزیکی بیمارستان · گامهای اجرایی آزمایشات · معاونت درمان · نگهداری امحاء زباله · کتاب ارزش نسبی ...

رشته متافيزيك دروس رشته فیزیک مهندسی رشته فیزیک نجومی رشته فیزیک نظری