تورم فروردین ماه 9.2 درصد محاسبه شد - بانک مرکزی

تورم فروردین ماه 9.2 درصد محاسبه شد. ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردين‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردين‌ماه 1396 معادل 9.2 درصد است.

چهارشنبه سوری ppt چهارشنبه سوری sms sms چهارشنبه سوری جدید sms چهارشنبه سوری 93