رهبری - Leader.ir

21 مارس 1989 ... او دومین پسر خانواده بود و زندگی مرحوم سید جواد خامنه‌ای هم مانند بیشتر .... نیز، بخشی از مجموعه بیانات و مکتوبات ایشان در دوره رهبری با عنوان «حدیث ...

prank email prank elevator prank funny prank fails